Công ty HAPI GROUP - Họp ban lãnh đạo cấp cao

Vừa qua, công ty Hapi Group có cuộc họp riêng ban lãnh đạo cấp cao gồm giám đốc công ty bà Bạch Minh Thúy, giám đốc maketing, giám đốc nhân sự và các npp cấp cao trưc thuộc công ty.

         

cuộc họp của công ty Hapi Group

Cuộc họp diễn ra 2 ngày, nhằm thảo luận đưa ra định hướng về công ty trong thời gian tới 2019-2020, tại đây giám đốc công ty bà Bạch Minh Thúy cũng đã đưa ra những chiến lược của công ty thông qua ban lãnh đạo để đưa công ty Hapi Group phát triển xứng tầm quốc tế

         

     

 CEO Bạch Minh Thúy tận tay chỉ cho thành viên 

Công ty cũng đưa ra kế hoạch về một sản phẩm mới có tiềm năng phát triển trên thị trường  bên cạnh đó công ty cũng định  hướng phát triển theo nhiều hướng khác nhau, định hướng về tài chính, định hướng về sự nghiệp, định hướng gia đình, định hướng sức khỏe, định hướng phát triển bản thân, định hướng mối quan hệ, định hướng phong cách sống, định hướng sự cống hiến.

Sau 2 ngày họp căng thẳng, suy nghĩ để đưa ra định hướng phát triển, cả công ty đã có những bữa ăn và giải trí vui vẻ

                                        

 


Bình luận (0)
Viết bình luận