Sứ mệnh phát triển

SỨ MỆNH CỦA HAPI LÀ GIÚP ĐỠ HƠN 1 TRIỆU NGƯỜI ĐẸP HƠN VỀ NHAN SẮC VÀ KINH TẾ BẰNG GIẢI PHÁP TƯ VẤN VÀ CHĂM SÓC LÀM ĐẸP TOÀN DIỆN CỦA ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ CHUYÊN NGHIỆP HAPI